Om oss


Välkommen till Livskraft Personlig UtvecklingGenom FÖRÄNDRING når Du

FRIHET och FRAMGÅNG i Ditt liv!

KIKKIE KROHN

Förändringscoach, samtalsterapeut.

OM Livskraft Personlig Utveckling


Företaget startade i Skåne oktober 2006 som en enskild firma. I december 2007 så flyttade verksamheten till Värmland och i april 2012 till Jämtland. I april 2010 så ombildades den enskilda firman till aktiebolag.

Mellan september 2009 och december 2013 har LPU arbetat som kompletterande aktör åt Arbetsförmedlingen. Denna möjlighet gjorde att verksamheten kunde anställa 6st coacher under 2009-2010.

Det finns en bifirma i AB LPU, det är MKD där vi hyr ut arbetskraft inom skogsnäringen och byggsanering mm.

2015 bestämde jag, Kikkie Krohn, mig för att återgå till där jag startade min verksamhet, med att arbeta med samtal i kombination med kroppsbehandling och utbildningar. Vilket jag idag gör i Östersund , Stockholm och över telefon.

Målsättningen i AB LPU är att varje individ ska känna sig rikare när de lämnar oss än vad de kände sig när de kom. Kärnan i hela vårt arbete är hjälp till självhjälp där vårt uppdrag är att hjälpa varje individen att hitta verktygen till att få ett rikare liv. Vi ger individen möjligheten att få insikt och att utvecklas utifrån individens egna utgångsläge.

Vi arbetar utifrån ICF:s och Soulful Transformation Works riktlinjer. Vårt arbetssätt bygger på hjälp till självhjälp genom friskvård. Vi arbetar med och för människor med fokus på deras inre och yttre utveckling

Kikkie Krohn

Copyright © AB Livskraft Personlig Utveckling