Hem

Först är vi en liten larv som är omedveten om vem vi är och hur vi har det.
Sedan går vi in i en puppa, där vi börjar förstå hur vi haft det.
Vi inser att vi är inbundna i olika roller, tankemönster och känslor.
När vi tar oss igenom allt detta blir vi slutligen oss själva.
Vi har möjlighet att välja att leva ett sunt liv.
Vi blir en fjäril!
"Att förstå sig själv, att förstå andra människor och

kunna använda dessa insikter i vardagen
... det är nyckeln till ett framgångsrikt liv"Fyll Dig med inspiration och minns att
Du är huvudpersonen i Ditt liv!"Din personal är det viktigaste du har.

Så håll inte tillbaka dem"