Regression

 

Genom FÖRÄNDRING når Du

FRIHET och FRAMGÅNG i Ditt liv!

REGRESSION

 

Vad är regression?

Ordet regression kommer från grekiskan och betyder återupplevelse, vilket också är själva kärnan i den här terapin, där man arbetar med att frilägga minnen, känslor, tankar och bilder samt upplösa spänningar och blockeringar som idag kan gestalta sig som kroppssjukdomar eller andra problem. Under djup avslappning och med vägledning får man uppleva de händelser som i dag hindrar en från att leva sitt liv fullt ut. Många av svaren som vi söker finns inom oss, om vår livssituation och våra relationer. Vi som terapeuter hjälper till att plocka fram detta.

Under själva regressionen är det vanligast att man hamnar i det förflutna (barndom, tidigare liv) men man kan också hamna i nuet och framtiden. Klienten är den aktiva parten och terapeuten fungerar som en vägledare.

 

Vad kan man arbeta med i en regression?

• Fobier

• Rädslor

• Relationsproblem ex: till sin chef, föräldrar, barn och partner.

• När man har en känsla av att sitta fast.

• När man vill men inte kan få kontakt med sina känslor.

• För att förstå helhet/sammanhang i livet.

• För att arbeta med målsättning och positiva framtidsvisioner.

• För att plocka fram sidor hos sig själv man vill ha bättre kontakt med t.ex. styrka, glädje, integritet, kvinnlighet – manlighet, medkänsla m.m.

Detta är exempel på vad man kan jobba med. Det är bara fantasin eller brist på den som sätter gränser.

 

Hur gör man?

Man ligger ned eller sitter och blundar. Terapeuten gör en avslappning. Själva avslappningen är bara en liten del av att gå ned i avslappnat tillstånd. När man väl börjar uppleva går oftast kroppen ändå djupare ned, det märker man inte förrän efter regressionen då man känner hur tung kroppen är när man kliver upp. Detta försvinner dock.

För att börja uppleva en regression så använder man klientens fantasi. I början av sessionen ber terapeuten klienten att föreställa sig olika saker ex en äng, strand osv. Sedan vägleder terapeuten klienten vidare in i regressionen.. Man kan då hamna i tidigare liv, barndom, nutid eller en fantasivärld.

 

Kan man försvinna och helt förlora kontrollen?

Nej. Man upplever det ungefär som när man sitter i soffan och tittar på en film, ibland är man så inne i filmen att man glömmer bort att man sitter i soffan och ibland är man helt medveten om att man sitter i soffan. Men man kan alltid resa sig och gå när man vill. Då man hela tiden har en dialog med terapeuten kan man säga till om något inte känns bra. Terapeuten provocerar aldrig fram något utan följer klienten i upplevelsen.

 

Är det tidigare liv man upplever?

Ibland kan man få fram platser och namn från det liv man upplever. Men terapeutiskt sätt är inte viktigt om det som upplevs är ett tidigare liv. Det kan lika gärna vara en omgestaltning av detta livet. Huvudsaken är att den som söker hjälp blir fri från problemen och det som hindrar en att leva livet så som man vill.

 

 

 

Copyright © AB Livskraft Personlig Utveckling