EFB

 

Genom FÖRÄNDRING når Du

FRIHET och FRAMGÅNG i Ditt liv!

EFB- metoden

 

EFB står för Energy Flow Breathing - Energiflödesandning. En mjuk men ändå kraftfull andningsmetod som vi kombinerar med samtal. Vi har valt att benämna den som en friskvårds-metod eftersom vi vill fokusera på det friska istället för problemet eller det sjuka. Metoden ska inte förväxlas med frigörande andning.

 

Ex på problem som behandlas med EFB

- Depression

- Ångest och fobier

- Dåligt självförtroende

- Nervositet och oro

- Relationsproblem

- Panikångest

- Beroenden av olika slag

- Förvirringstillstånd

- Nedstämdhet

Även den fysiska hälsan förbättras då spänningar löses upp under behandlingen. Detta öppnar upp kroppens egen förmåga till självläkning.

 

MER OM EFB -->

 

Copyright © AB Livskraft Personlig Utveckling